888 จะทวนการดำเนินงานของสหรัฐฯ และยุติข้อตกลง Sports Illustrated